14/11-2010

Dødebogen


Dødebogen
Dødebogen er en eviggyldig klassiker - En af verdens ældste meditationsanvisninger, som traditionelt er blevet brugt til at foreberede mennesker på døden og lette overgangen til bardotilstanden, som ifølge den tibetanske buddhisme er første fase af rejsen til en ny inkarnation

Den centrale tekst Bardo Thödol eller Udfrielsen ved at Høre i Bardoen er en 700 år gammel lærebog om livet efter døden. I de sidste 3-400 år har den i Tibet været anvendt i ritualer, der har til hensigt at hjælpe den afdøde med at vinde indsigt i den overgangsfase, Bardoen, som optræder mellem død og ny fødsel. Den har karakter af en manual – en minutiøs beskrivelse af dødens topografi, og hvordan man bedst manøvrerer.

I bardo-tilstanden vil den afdøde møde en serie muligheder for at genkende øjeblikkets faktiske ”sandhed”. Som hjælp reciteres vejledende instruktioner og inspirationsbønner, så den afdøde inspireres til eller erindrer, hvorledes han eller hun skal forholde sig. Målet er udfrielse af samsara, det endeløse kredsløb af død og genfødsel. Mulighederne for denne udfrielse, kaldet nirvana, er særligt gunstige i mellemtilstanden, da mennesket her har en skærpet bevidsthed.

Dødebogen foreligger nu i Erik Meier Carlsens egen oversættelse med udførlige kommentarer, der giver den nødvendige baggrundsviden. Et af buddhismens hovedværker formidles her af en kender og insider

Dødebogen - Erik Meier Carlsen - Borgen - 299 kr.

Tilbage


© 2000 - 2018 Vi Kvinder by Nurd | CVR.DK-21522333 | Marienbergvej 132, 1 sal, 4760 Vordingborg | Kontakt: info@vi-kvinder.dk
Gå til mobil version