04/03-2013

Selvhjælp på hovedet


Selvhjælp på hovedet
 Markedet for selvhjælp og personlig udvikling er eksploderet. Vi er blevet storforbrugere af coaching, selvterapeutiske programmer og selvudviklingskurser.

Hylderne i boghandler og på biblioteker bugner af selvhjælpsbøger, der opfordrer os til at stræbe efter succes, personlige mål og et lykkeligere liv. Selvhjælp er ikke længere et tilbud, men et krav, og det forventes, at den enkelte tager hånd om sit eget liv.

Rasmus Kjær vender selvhjælpsretorikkens tilsyneladende selvfølgeligheder på hovedet, når han argumenterer for:   

  -  at succes er betinget af vores omgivelser

  -  at vaner er en nødvendig ballast i en foranderlig verden

  -  at læring er socialt forankret og handler om opbygning af erfaringer

  -  at kreativitet kun opstår i fælles kontekster

  -  at selvledende medarbejdere har behov for tydelig struktur

  - at lykken er forbundet med ansvar for andre mennesker

At livet først får mening, når både fortid og fremtid tages i betragtning

I denne bog tager forfatteren et opgør med den logik og argumentation, som præger den individualiserede selvhjælpsdiskurs. Bogen tager afstand fra forestillingen om, at vi skulle kunne realisere os selv uafhængigt af andre.

Selvhjælp på hovedet - Rasmus Kjær - Klim - 249 kr.

Tilbage


© 2000 - 20019 Vi Kvinder by Nurd | CVR.DK-21522333 | Lergravsvej 53, 2300 København S | Kontakt: info@vi-kvinder.dk
Gå til mobil version