18/11-2013

Integral livspraksis


Integral livspraksis
Integral livspraksis handler om at praktisere mindfulness, meditation, filosofisk livspraksis, psykologisk selvhjælp og kropslig sundhed og giver gode anvisninger til at arbejde med disse ting. Bogen handler om, hvad det vil sige at udvikle en livspraksis, der hjælper dig med at være vågen og nærværende i det liv, du lever, og som gør det lettere at rumme såvel hverdagens vanskeligheder som glæder.

Bogen omsætter en teoretisk ramme - den integrale perspektivisme - til et arbejdsredskab for at udvikle en helhedsorienteret livspraksis, hvor du ikke kun arbejder psykologisk med din tænkning og dine følelser, men også med din krop, din spiritualitet, dine relationer og din etiske indstilling til dine omgivelser. Dette helhedssignal ligger i bogens undertitel: en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuelt klarsyn og spirituel indsigt.

Bogen giver også et teoretisk grundlag for at forstå, hvad dette arbejde kan bidrage med i forhold til at skabe et godt liv. Det liv, der udvikler sig godt ved indsats og opmærksomhed på, hvordan man regulerer og engagerer sig selv i forskellige forhold i sin tilværelse, i et balanceret forhold mellem lyst og pligt, med en mindful tilstedeværelse i dét, man gør. En måde at sætte sig en kurs for et sådant liv på kan være at skabe sig en livspraksis. Det er bogens tema.

Det er ikke en hurtig eller let læst bog, men en bog der er nødvendig at læse i sit eget tempo med det arbejde, bogens emner medfører. Integral livspraksis lægger ikke op til, at man skal gøre bestemte ting på bestemte måder, men at man skal finde sin egen vej, skabe sig sin egen livspraksis.

Integral livspraksis - Ken Wilber m.fl - Klim - 349 kr.

Tilbage
© 2000 - 2020 Vi Kvinder | Amager Strandvej 60-64, 2300 København S | Kontakt: info@vi-kvinder.dk
Gå til mobil version