19/06-2015

Vadehavsfortælling


Vadehavsfortælling
Vadehavsfortælling er fem fortællinger, som skildrer menneskers liv i hele det geografiske område, der er defineret som Nationalpark Vadehavet. Fortællingerne bygger på et righoldigt kildemateriale, der har givet et levende indblik i dagliglivet såvel som i dramatiske begivenheder.

Vadehavsfortælling er blevet til i en dramadokumentarisk form eller som faglitterær fiktion med brug af fiktive personer, der dramatiserer og gør stoffet levende. Sejlads på Vadehavet og marsklandets vandløb var et kulturbærende element. I disse fortællinger og nedslag i kulturhistorien er fokus holdt på sejladsen. Tidsrammen er mere end tusind år.

Bogen er ikke "kun" en sømands fortælling, men en fortælling om dansk historie, Danmarks natur - og danskeres liv med havet som den evige baggrund.

Ib Ivar Dahl er sømand, fortæller og bådfører af kulturhistoriske fartøjer i Det sydfynske Øhav.

Vadehavsfortælling - Ib Ivar Dahl - Klim - 349 kr.

Tilbage


© 2000 - 20019 Vi Kvinder by Nurd | CVR.DK-21522333 | Lergravsvej 53, 2300 København S | Kontakt: info@vi-kvinder.dk
Gå til mobil version