22/11-2015

Diagnoser - perspektiver, kritik og diskussion


Diagnoser - perspektiver, kritik og diskussion
Er sorg, angst og tristhed udtryk for livskriser, som vi alle kan havne i, eller er det psykiske sygdomme, som skal diagnosticeres og behandles, fortrinsvist medicinsk? Hvorfor stiger antallet af mennesker, som diagnosticeres med depression, drastisk, og er der sammenhæng med forekomsten af stress og evnen til at følge med (eller ikke følge med) på et arbejdsmarked, hvor tempoet konstant skrues op?

Hvordan forener man det forhold, at flere og flere børn får en psykiatrisk diagnose forenes med den nye folkeskolereforms målsætning om, at 96% af alle børn skal inkluderes i den almindelige undervisning?

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden.

Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Diagnoserne har med andre ord væsentlige samfundsmæssige og individuelle konsekvenser.

Diagnosernes fremmarch råber på debat og undersøgelse. Bogens ærinde er at undersøge og diskutere diagnosekulturen fra forskellige vinkler. Bogen anfører, at den er til  fagpersoner såvel som til almindelige læsere, der ønsker indsigt i, hvad diagnoseboomet betyder. Har man ikke viden på området eller er man ikke vant med at læse forskningsartikler selvom de er gjort mere læsevenlige, så vil jeg mene, at bogen ikke vil finde sit publikum blandt almindelige læsere.

Til gengæld er det et brag af en bog for alle i sundhedssektoren, fordi den stiller alle de kritiske spørgsmål ved de psykiatriske diagnoser, som der bare kommer flere og flere af. Forfatterne gør også opmærksom på, at medicinalindustrien er en (for) stor faktor i behandlingen af psykiske sygdomme - og ikke altid på et veldokumenteret grundlag.

For at opnå både bredde og dybde i debatten, der igangsættes med denne nye bog, har Brinkmann og Petersen inviteret nogle af de vigtigste stemmer blandt psykiatere, læger uden for psykiatrien, psykologer, sociologer, pædagoger med flere.

Peter C. Gøtzsche, som er læge og forsker skriver i bogen, at "psykiatrien bør gøre alt, hvad den kan, for at behandle så lidt som muligt, i så kort tid som muligt eller slet ikke, med psykofarmaka". Han anslår, at der i Danmark dør 3.700 mennesker årligt af psykofarmaka. Gøtzsche fremhæver, at på dén baggrund burde de gavnlige virkninger af psykofarmaka være kolossale, men de er beskedne. Han mener, at den gør langt mere skade end gavn - og sættter ADHD-medicin, midler mod demens og benzodiazepiner i samme kategori.

En af bogens hovedpointer er det paradoksale at samfundet skaber lidelser og samtidig ansvarliggør individet for egen sundhed, men både fratager individet ansvaret via diagnosen og pålægger det ansvaret igen, når det kommer til helbredelsen.

Diagnoser - Svend Brinkmann & Anders Petersen - Klim - 300 kr.

Tilbage
© 2000 - 2020 Vi Kvinder | Amager Strandvej 60-64, 2300 København S | Kontakt: info@vi-kvinder.dk
Gå til mobil version